Een financiële check? Zo werkt het.

Bij het toewijzen van woningen waarbij er meerdere kandidaten op 1 bouwnummer zijn, kijken we of een kandidaat al een financiële check heeft laten doen. Dit kan dus in je voordeel werken. Een financiële check geeft aan dat je weet wat je bij de bank kunt lenen of aantoont dat je met eigen middelen kunt betalen. Je kunt ons dit laten weten door een document van je bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker te sturen.

image alt

Voorwaarden financiële check

Let erop dat in het document staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of met eigen middelen kunt betalen. Aan je financieel adviseur kun je vragen welke gegevens hij/zij daarvoor nodig heeft. Zorg ervoor dat ook de volgende gegevens in het document komen staan: a. de naam van het gebied en/of wijk waar de woning ligt, welke fase het betreft en de plaatsnaam van het project. En last but not least je/jullie NAW-gegevens.

Dat document laat je opstellen door de hypotheekadviseur / -verstrekker. Nadat de verkoop is gestart kan je bij het doorgeven van je voorkeuren het document uploaden in jouw account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financiële check uit onze systemen.

Een voorbeeld van een voor BPD acceptabel document is bijvoorbeeld het Oriëntatierapport Lenen & Wonen van de Rabobank. Vraag ernaar bij jouw financieel adviseur van de Rabobank.

Wel doen

  • alleen het document uploaden
  • pas uploaden nadat de verkoop is gestart
  • mét vermelding van het benodigde bedrag
  • document niet ouder dan 3 maanden

Niet doen

  • al jouw financiële gegevens naar BPD sturen
  • te vroeg een financiële check laten doen
  • document mailen vóór start verkoop
  • document sturen dat ouder is dan 3 maanden
  • document sturen dat niet aan de voorwaarden voldoet
Iets te vragen? Neem contact op
Hoe wil jij wonen in Slachthuishof? Bekijk het aanbod